จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เรือประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติของหนู

เด็กๆ KG.1 ทำเรือประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  ฝึกทักษะการเรียนรู้-ทักษะการทำงานร่วมกัน-ลงมือทำงานด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนจนสำเร็จ-เกิดความภาคภูมิใจ-ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น